Centrum Badań Kopernikańskich

Powołanie Rady Centrum Badań Kopernikańskich

2020-10-25

23 października b.r.  Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Sokala powołał Radę Centrum Badań Kopernikańskich.

 

W skład rady zostali powołani:

  • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Wydział Nauk Historycznych UMK),
  • dr Michał Targowski (Wydział Nauk Historycznych UMK),
  • prof. dr hab. Andrzej Niedzielski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK),
  • dr hab. Maciej Mikołajewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK), 
  • prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki PAN),
  • dr hab. Irena Makarczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
  • dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

Przewodniczącym Rady jest Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala.

 

Do zadań Rady należy m.in. 

  • opiniowanie kierunków działalności i rozwoju Centrum;
  • inicjowanie kierunków działania i rozwoju Centrum;
  • występowanie do dyrektora oraz innych organów Uniwersytetu z inicjatywą podjęcia określonych działań związanych z funkcjonowaniem Centrum.
Dominika Gołaszewska-Rusinowska

Centrum Badań Kopernikańskich