Centrum Badań Kopernikańskich

Studenci z Polski na uniwersytetach włoskich na przełomie XV/XVI wieku

2022-10-07

Jedyny istniejący w Królestwie Polskim na przełomie XV i XVI wieku uniwersytet w Krakowie nie mógł zaspokoić potrzeb oświatowych jego mieszkańców, dlatego szukali oni możliwości kształcenia się poza krajem. Ogromną popularnością cieszyły się wśród staropolskich studentów uczelnie w Rzymie, Bolonii, Padwie, Ferrarze i Sienie. Opowiada o nich prof. Chachaj: przybliża słuchaczom ówczesne realia, omawia kontakty przybyszy z Królestwa Polskiego z tymi uniwersytetami, zdobywane przez nich stopnie naukowe z prawa i medycyny. Profesor porusza także problem nacji istniejących na tych uniwersytetach, a także koszty uzyskania doktoratów.

 

Wykład można obejrzeć tu.

Rafał Openkowski
Centrum Badań Kopernikańskich