Centrum Badań Kopernikańskich

Konkursu na projekt logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego 2023

2022-04-04

Zapraszamy do udziału w konkursie na logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego 2023.

Celem konkursu jest przygotowanie znaku graficznego — logo (sygnet z logotypem) dla  Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który zorganizowany zostanie w 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin wybitnego uczonego i astronoma Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii nauki oraz zapoczątkował rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. Światowy Kongres Kopernikański współorganizowany jest przez cztery krajowe podmioty, a obrady będą odbywały się w okresie od lutego do września 2023 roku w Toruniu, Olsztynie oraz Krakowie.

 

Konkurs jest  jednoetapowy i obejmuje: składanie prac konkursowych przez
Uczestników, ocenę tych prac i rozstrzygnięcie Konkursu.
Terminy:
1) nadsyłanie projektów — 29 kwietnia 2022 r., do godziny 12:00,
2) rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy — 9 maja 2022 r.,
3) wykonanie zamówienia stanowiącego nagrodę dodatkową— 10 czerwca 2022 r.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?action=one&id=2591

 

UWAGA

Ze względu na dużą liczbę projektów graficznych, które przesłano na konkurs na projekt logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego 2023 ogłoszenie wyników nastąpi w czwartek 12 maja 2022 roku.

Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Centrum Badań Kopernikańskich