Centrum Badań Kopernikańskich

Wyniki konkursu na logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego

2022-05-16

Sąd Konkursowy dokonał wyboru, spośród 62 nadesłanych prac konkursowych, projektu, który zostanie oficjalnym logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Sąd Konkursowy oceniał projekty biorąc pod uwagę stopień uwzględnienia celu konkursu, nowatorstwo i oryginalność, walory estetyczne oraz walory użytkowe.
Zwycięską pracę przygotowała pracownia dobosz.studio z Poznania.

Niebawem opublikujemy zwycięski projekt na naszych stronach. Zapraszamy do ich śledzenia!

 

Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Centrum Badań Kopernikańskich