Centrum Badań Kopernikańskich

Mikołaj Kopernik wciąż tajemniczy?

2022-06-22

Zapraszamy na wykład Dyrektora Centrum Badań Kopernikańskich, prof. dra hab. Krzysztofa Mikulskiego otwierający cykl prelekcji popularnonaukowych "Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci".

W trakcie wykładu zatytułowanego Mikołaj Kopernik wciąż tajemniczy? Obrazki z życia Astronoma w przededniu 550. Rocznicy Urodzin prof. Mikulski poruszył następujące zagadnienia:
  • Mikołaj Kopernik - Polak czy Niemiec?
  • Przodkowie i rodzice Astronoma
  • Genealogia Koperników
  • Pochodzenie nazwiska Kopernik
  • Dom rodzinny w Toruniu
  • Życie prywatne Mikołaja Kopernika
  • Miejsce spoczynku Astronoma
  • Drugi pogrzeb Mikołaja Kopernika

Wykład można obejrzeć tu.

Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Centrum Badań Kopernikańskich