Centrum Badań Kopernikańskich

Badania

Obecnie Centrum przygotowuje wydanie kolejnych  publikacji dotyczących życia i działalności Mikołaja Kopernika. Wśród nich znajdą się:

  • Mikołaj Kopernik. Lata studiów — od Krakowa do Ferrary;
  • Mikołaj Kopernik na Warmii – kalendarium;
  • Mikołaj Kopernik – duchowny, uczony, człowiek;

Planowany termin publikacji: koniec 2021 roku.

Centrum Badań Kopernikańskich