Centrum Badań Kopernikańskich

Mikołaj Kopernik

kopernik.jpgMikołaj Kopernik (1473-1543) - wybitny astronom, twórca teorii heliocentrycznej. Autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich), które doprowadziło do rewolucji naukowej zwanej przełomem kopernikańskim.

 Portal o Mikołaju Koperniku

Dom Mikołaja Kopernika

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Wizerunki Mikołaja Kopernika

Centrum Badań Kopernikańskich