Centrum Badań Kopernikańskich

Spotkanie Rady Centrum Badań Kopernikańskich

2020-11-13

12. listopada b.r. odbyło się w formie zdalnej pierwsze zebranie Radcy Centrum Badań Kopernikańskich.

W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady i kierownik  Centrum. Obradom przewodniczył Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, który sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Centrum Badań Kopernikańskich.

Uczestnicy ustalili priorytety działań Centrum na najbliższe miesiące oraz omówili plany dotyczące organizacji wydarzeń związanych z 550-leciem urodzin Mikołaja Kopernika w 2023 roku.

Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Centrum Badań Kopernikańskich