Centrum Badań Kopernikańskich

O nas

Centrum Badań Kopernikańskich powstało w 2015 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Jego kierownikiem został prof. dr hab. Krzysztof Mikulski.

Decyzją Rektora UMK (ZARZĄDZENIE Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia) z 4 listopada 2019 r. Centrum Badań Kopernikańskich zostało przekształcone w centrum uniwersyteckie.

logo małe.jpg

 

Podstawowym celem Centrum jest integrowanie, inicjowanie i wspieranie projektów badawczych związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika oraz projektów mających na celu rozwój badań z zakresu historii nauki w Polsce, jak również promocja badań kopernikańskich w Polsce i za granicą poprzez prezentacje dzieł Mikołaja Kopernika oraz dorobku badaczy tematyki związanej z postacią patrona.

 

 

Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie własnych projektów badawczych i wydawniczych;
2) organizacja konferencji naukowych i popularnonaukowych;
3) organizacja wykładów i odczytów;
4) uczestnictwo w zespołach eksperckich;
5) współpraca z zewnętrznymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w realizacji projektów związanych z profilem naukowym Centrum.

 Organami Centrum są:
1) Dyrektor
2) Rada

Regulamin Centrum Badań Kopernikańskich

Centrum Badań Kopernikańskich