Centrum Badań Kopernikańskich

Współpraca

Do zadań Centrum Badań Kopernikańskich należy nie tylko organizowanie, ale również wspieranie wszelkich inicjatyw kopernikańskich, zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym.

Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, zachęcamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną. 

E-mail : cbk@umk.pl   ;  tel: + 48 56 611-37-34 ; +48 56 611-37-43

Centrum Badań Kopernikańskich